Legal Compliance:

 

Door de toenemende rol van de toezichthouders werd de inbedding van Legal Compliance steeds belangrijker. In het jaar 2007 heb ik onder leiding van de General Counsel, samen met de overige Managers Juridische Zaken, beleid geformuleerd voor een nieuw op te zetten afdeling Legal Compliance voor Nuon als geheel.

Per 1 januari 2008 is een Compliance Officer benoemd die deel uitmaakte van het MT General Counsel. Ik bleef verantwoordelijk voor Legal Compliance binnen mijn eigen bedrijfsonderdeel, NV Nuon Sales (jaaromzet 4.2 miljard Euro).

 

NV Nuon Sales had te maken met diverse toezichthouders, namelijk NMa, Opta en de Consumentenautoriteit (thans ACM), het CBP (thans AP) en AFM; in dat kader was een belangrijk speerpunt voor onze afdeling het bijdragen aan de Legal Compliance van NV Nuon Sales met de relevante regelgeving, zoals de elektriciteit- en gaswet, de telecommunicatie wet, regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, misleidende reclame, wet oneerlijke handelspraktijken, wet op de kansspelen, de wet op het financieel toezicht, het mededingingsrecht.

 

 Ik heb bij Nuon dus ervaring opgedaan in het opzetten van een Legal Compliance afdeling en in het implementeren en voeren van Legal Compliance beleid.

 

Wilt u meer weten?

 

Neem  contact op: 06 52 766 080 of elisabeth@loudonlegal.com.