Algemeen verbintenissenrecht:

     

Ik heb in mijn loopbaan van bijna 20 jaar voortdurend te maken gehad met verbintenissenrecht. Het betreft in de meeste gevallen het beoordelen en/of opstellen van contracten waarin de afspraken die partijen hebben gemaakt worden vastgelegd. Denk daarbij aan het opstellen van algemene voorwaarden, huurcontracten, koop-/verkoopcontracten, distributieovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, letters of intent, geheimhoudingsovereenkomsten, leveringscontracten, onderhoudscontracten, mantelovereenkomsten, aanbestedingen, etc... 

Door deze diversiteit aan contracten heb ik geleer de risico’s goed te overzien en af te dekken. De klant heeft behoefte aan een “waterdicht” contract waarin zijn/haar belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Een ander belangrijk aspect daarbij is bondig, helder en eenvoudig taalgebruik, dat niet voor meerdere interpretaties vatbaar is.