Werkervaring en vervolgopleidingen: periode 2003 – 2013

 

LOUDONLEGAL

Per 1 januari 2013 heb ik “LoudonLegal”  opgericht. Als zelfstandige bied ik (ad interim) juridisch advies en/of management ondersteuning in het bedrijfsleven, de advocatuur of de (semi)overheid; dit alles op het gebied van financieel recht, al dan niet in combinatie met energierecht.  Ook kan ik worden ingezet voor het opzetten en/of  leiden van een Legal Compliance afdeling /project en andere projecten met een juridisch karakter.

Mijn ambitie is om alle expertise die ik in 20 jaar heb opgedaan in te kunnen zetten. Dit varieert van een brede kennis van de diverse rechtsgebieden waar ik mee te maken heb gehad, tot veel ervaring als leider en bouwer van een team; daarbij heb ik veelvuldig samengewerkt met  en in Management Teams tot op het hoogste niveau, in omvangrijke (internationale) organisaties, waardoor ik complexe zaken vanuit een “helicopterview” heb leren benaderen.

zie verder de afzonderlijke tab voor Loudonlegal.

 

Head of Legal Sales, Nuon/Vattenfall:
In het najaar van 2010 werd Vattenfall omgezet in een matrixorganisatie, waarin de business units over de landengrenzen heen werden getrokken. NV Nuon Sales (jaaromzet 4.2 miljard Euro) werd opgenomen in het grensoverschrijdende bedrijfsonderdeel “Sales and Distribution” van Vattenfall. Als gevolg hiervan werden staff functies als “Legal” ook grensoverschrijdend gereorganiseerd. Ik werd benoemd tot “Head of Legal Sales”.

In die rol was ik verantwoordelijk voor de “cross border”, algehele juridische ondersteuning voor alle activiteiten van het bedrijfsonderdeel "Sales" van Vattenfall, dus voor de zakelijke markt (B2B), de consumentenmarkt (B2C), klantenservice (CCC: Customer Care Centre) en toegevoegde waarde producten (VAS: Value Added Services) in Zweden, Duitsland (Berlijn en Hamburg), Polen, Nederland en België. Dit hield in het opzetten, aansturen en begeleiden van een “cross border” legal team, dat bestond uit circa 20 professionals.

Als Head of Legal Sales maakte ik deel uit van het "MT Legal" van Nuon (Amsterdam based). Dit MT bestond uit de diverse Nederlandse “Legal Managers” en was verantwoordelijk voor de aansturing van de juristen op de diverse afdelingen binnen Nuon. Ik maakte ook deel uit van het "MT Legal Business Unit Sales and Distribution (Stockholm based). Dit MT was verantwoordelijk voor de aansturing van de circa 45 juristen  binnen de BU “Sales and Distribution” van Vattenfall en voor het uitwerken van een strategie en beleid voor de zo efficiënt mogelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen de juristen in de verschillende landen.

Deze intensieve en internationale baan kwam zonder meer tegemoet aan mijn professionele ambities; anderzijds werd mij na een paar maanden duidelijk dat de baan mij belemmerde in mijn ambities voor mijn gezin. Ik koos ervoor om met ingang van mei 2011 een “sabatical leave” te nemen. Na een paar maanden kreeg ik behoefte aan inhoudelijke uitdaging. In de jaren bij Nuon had ik te maken gehad met financieel recht en was ik  geïnteresseerd geraakt in dat rechtsgebied. De complexiteit en de vele raakvlakken ervan met het dagelijkse leven intrigeerden mij.

De Postdoctorale leergang Effectenrecht bij de Grotius Academie in Nijmegen leek hiervoor uitkomst te bieden. Het financieel recht boeide mij nog meer dan ik had verwacht. Op 4 december 2012 studeerde ik Cum Laude af.

 

Manager Legal: 

Per 1 juli 2008 werd ik Manager Legal van NV Nuon Sales (jaaromzet 4.2 miljard Euro). In die rol was ik verantwoordelijk voor de algehele juridische ondersteuning van alle sales activiteiten, die waren samengebundeld in de toen nieuwe entiteit NV Nuon Sales.  Dit betrof zowel verkoop aan de zakelijke afnemers (B2B) als aan consumenten (B2C), de toegevoegde waarde producten (VAS: value added services) en de klantenservice (CCC: Customer Care Centre). 

Mijn team bestond uit 10 professionals, die voortkwamen uit de voorheen afzonderlijke juridische afdelingen voor B2B, B2C, CCC en een 11e nieuwe jurist, die werd aangetrokken voor de ondersteuning van de VAS activiteiten. Ik was verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding – sparring partner - van de 9 juristen en 2 juridisch medewerkers in het team.

NV Nuon Sales had te maken met diverse toezichthouders,  zoals NMa, de Opta, en de Consumentenautoriteit (thans ACM), het CBP (thans AP) en AFM; in dat kader was een belangrijk speerpunt voor onze afdeling het bijdragen aan de Legal Compliance van NV Nuon Sales met de relevante regelgeving, zoals de elektriciteit- en gaswet, de telecommunicatie wet, regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, misleidende reclame, wet oneerlijke handelspraktijken, wet op de kansspelen, de wet op het financieel toezicht, het mededingingsrecht.

Als Manager Legal van NV Nuon Sales was ik ook lid van het MT General Counsel / Corporate Affairs. Dit MT bestond uit de “Managers Legal” van Nuon en was verantwoordelijk voor de aansturing van de circa 35 juristen op de diverse juridische afdelingen binnen Nuon. Ook ondersteunden we de verdere opbouw van de Legal Compliance organisatie.

In mijn rol als Manager Legal was ik lid van het business MT van NV Nuon Sales en van NV Nuon Sales Nederland. Ik was in dat kader ook verantwoordelijk voor de resultaten van de divisie NV Nuon Sales en dus voor de resultaten van de werkmaatschappijen. 

Medio 2009 werd Nuon overgenomen door het Zweedse energieconcern Vattenfall. Om mijn integratie binnen Vattenfall te bevorderen werd ik geselecteerd voor het

“Vattenfall Advanced Management Programm”, waar ik per eind 2010 aan heb deelgenomen. Dit programma is ontwikkeld voor potentiële “executives” binnen Vattenfall.

 

Legal Compliance: 

In het jaar 2007 heb ik onder leiding van de General Counsel, samen met de overige Managers Juridische Zaken, beleid geformuleerd voor een nieuw op te zetten afdeling Legal Compliance voor Nuon.

Per 1 januari 2008 is een Compliance Officer benoemd die deel uitmaakte van het MT General Counsel. Ik bleef verantwoordelijk voor Legal Compliance binnen mijn bedrijfsonderdeel NV Nuon Sales.

 

Lid van het Management Team:

In november 2006 werd ik  als Manager Juridische Zaken lid van het Management Team van NV Nuon Business. In die rol was ik mede verantwoordelijk voor  de resultaten van NV Nuon Business en haar dochtervennootschappen.

 

Manager Juridische Zaken

Per 1 juli 2003 werd ik benoemd tot Manager Juridische Zaken van de toen nieuwe entiteit NV Nuon Business (jaaromzet 2 miljard Euro). Ik was verantwoordelijk voor alle juridische zaken van NV Nuon Business (B2B) en ik mocht daarvoor een nieuwe afdeling gaan opzetten. 

Ik hield mijn oude taken van ESS en breidde deze uit voor Nuon Business. Daarnaast heb ik 3 professionals aangesteld en begeleid. 

Verder hebben we met het oog op de inbedding van de nieuwe afdeling JZ binnen Nuon Business cursussen “Juridische Aspecten” opgezet en gegeven aan de medewerkers van NV Nuon Business;

 Vanuit deze rol mocht in 2004 ik het “Nuon Management Talent Programma gaan volgen. Dit programma duurde 2 jaar en was ontwikkeld voor “potentials” voor posities in een Management Team.

 

Senior bedrijfsjurist

Per medio januari 2003 werd ik Senior Bedrijfsjurist bij NV Nuon Exploitatie Energiesystemen (ESS) in Amsterdam. Ik was daar verantwoordelijk voor de algehele juridische ondersteuning van ESS en haar dochtervennootschappen