Financieel recht:

 

Met dit rechtsgebied kreeg ik voor het eerst te maken bij NV Nuon Business, medio 2003. We hebben diverse malen nieuwe producten voor de levering van elektriciteit en gas getoetst aan de Wte (Wet Toezicht Effectenverkeer) en later de Wft (Wet op het Financieel Toezicht).

Ook een speciaal voor het tuindersegment ontwikkeld handelsplatform hebben we getoetst aan compliance met de Wft.

En in de consumentensector hebben we onderzocht of aanbiedingen voor uitstel van betaling toegestaan waren op grond van de regelgeving voor het verstrekken van kredieten aan consumenten.

 

De Grotius opleiding Effectenrecht heeft veel verdieping en verbreding gebracht in mijn kennis van het financieel recht.

Ik vind het een zeer boeiend  vakgebied en ben op 4 december 2012 Cum Laude geslaagd.

De navolgende onderwerpen zijn in deze opleiding uitvoerig en op hoog specialistisch niveau behandeld:

 

-            Primaire markt: Emissies, prospectusplicht en beursnotering; prospectusaansprakelijkheid, oneerlijke handelspraktijken;

-            Handelsplatformen, NYSE/Euronext, structuur en regelgeving;

-            Effecten, producten en de handel; opties en futures; derivaten;

-            Transparantieverplichtingen voor beursvennootschappen;

-            Secundaire markt: openbare biedingen, beleggerbescherming – zorgplicht;

-            Afwikkeling: bewaren van effecten en afwikkeling van effectentransacties (custody en clearing en settlement);

-            Beleggingsinstellingen;

-            Beleggingsondernemingen;

-            Marktmisbruik: misbruik van voorwetenschap, marktmanipulatie en meldingsplicht koersgevoelige informatie;

-            Compliance;

-            Prudentieel toezicht;

-            Financiële dienstverleners;

-            Toezicht- en handhavingsintrumentarium financiële toezichtswetgeving;