Mijn Managementervaring:

 

In een periode van ruim 8 jaar (2003-2011) heb ik management ervaring opgedaan op diverse plekken binnen de Nuon organisatie. Ik was oprichter en leidinggevende van achtereenvolgens 3 juridische afdelingen  binnen het bedrijfsonderdeel Sales van Nuon en later Vattenfall.

 

Als leidinggevende fungeer ik als coach en sparring partner voor de medewerkers op de afdeling.  Ik ben graag op de hoogte van wat er speelt. Ik stimuleer ook zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de medewerkers.

 

Ik richt mij niet alleen op de juridisch inhoudelijke kwaliteiten van de medewerkers maar ook op hun persoonlijke ontwikkeling; pro-activiteit, oplossingsgerichtheid, pragmatisme en inlevingsvermogen voor “de business” staan bij mij hoog in het vaandel.

 

Daarnaast beoog ik de zo efficiënt mogelijke inzet van de medewerkers op de afdeling. Dit heeft een positief effect enerzijds op het werkplezier en de motivatie van de medewerkers op de afdeling en anderzijds op de kosten van de afdeling voor de onderneming.

 

Ik ben ook lid geweest van verschillende “business” MT’s waardoor ik niet slechts vanuit het juridisch perspectief maar ook meer operationeel heb deelgenomen aan de bedrijfsvoering van het bedrijfsonderdeel Sales en op top management niveau een rol  heb gespeeld in de strategische besluitvorming. 

 

Verder participeerde ik samen met de overige Legal Managers van Nuon in de Legal MT’s, waarin besluiten werden genomen over en voor de totale juristengroep van Nuon. Hierdoor heb ik geleerd om meer vanuit een  “helicopter view” de verschillende belangen af te wegen en om mijn eigen afdeling beter te laten inspelen op het grotere geheel.

 

Ik ben geselecteerd voor 2 intensieve management opleidingen: het “Management Talent Programma” van Nuon (2004/2005) en het “Vattenfall Advanced Management Programm” (2010/2011).

Beide programma’s waren gericht op het aanscherpen van persoonlijke managementvaardigheden. Daarnaast hebben we ons verdiept in onderwerpen als groepsdynamieken, verandermanagement en strategisch leiderschap.  

 

Wilt u meer weten?

 

Neem  contact op: 06 52 766 080 of elisabeth@loudonlegal.com.