Ondernemingsrecht:

 

Ook met dit rechtsgebied heb ik in mijn loopbaan veel te maken gehad. Het begon al bij het advocatenkantoor Boekel de Nerée, op de sectie Ondernemingsrecht.

Ik heb daar geadviseerd over diverse ondernemingsrechtelijke onderwerpen en deelgenomen aan diverse due diligence onderzoeken bij overnames.

Op deze sectie heb ik ook ervaring opgedaan in het faillissementsrecht, doordat ik als curator een aantal faillissementen heb afgewikkeld en heb geassisteerd bij procedures over bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement.

 

Later heb ik bij Exact Software als bedrijfsjurist diverse overnames begeleid, vanaf de beginfase – de Geheimhoudings-overeenkomst en de “Letter of Intent” –,  tot de slotfase, de “Share Purchase Agreement (SPA)” en de “Closing”. 

 

Bij Nuon ESS en NV Nuon Business hebben we in het kader van een ingrijpende herstructurering van het bedrijfsonderdeel een groot aantal samenwerkingsverbanden ontmanteld door het belang in een dochtervennootschap te verkopen of weg te laten fuseren in een andere dochter, of door liquidatie van de vennootschap.

Ook heb ik de overname begeleid van een Industriepark en ben ik later nog betrokken geweest bij een aantal due diligence onderzoeken.

 

 In het algemeen was ik bij Exact en bij Nuon verantwoordelijk voor de vennootschappelijke huishouding van de onderneming; dit betekent onder meer dat de juiste aandeelhoudersbesluiten aanwezig  zijn, dat de statuten, aandeelhoudersregisters en inschrijvingen in de Kamer van Koophandel in orde zijn en dat het systeem voor procuraties en mandateringen wordt opgevolgd.